Aria

  • Pieśń solowa w operze.
  • Związana jest z ważnym wydarzeniem w utworze.
  • Wykonywana jest dobitnie, z uczuciem, z podbudową muzyczną.
  • Arię uważa się za odpowiednik monologu w utworze dramatycznym.