Apollińska koncepcja sztuki

  • Pojęcie to wprowadził F. Nietzsche w swoim dziele „narodziny tragedii”.
  • Grecki bóg Apollo (Apollon) został tam przeciwstawiony innemu bogowi – Dionizosowi.
  • Sztuka apollińska powinna charakteryzować się harmonią, ładem, przewagą elementów intelektualnych nad emocjonalnymi.
  • Przeciwstawienie harmonii twórczemu żywiołowi stało się jedną z podstawowych zasad nurtu nazywanego „literaturą zintelektualizowaną”.