Ajgistos [mitologia]

 • Zabójca Agamemnona.
 • Syn Tyestesa i zgwałconej przez niego własnej córki, Pelopii.
 • Pelopia dowiedziawszy się, że została zgwałcona przez własnego ojca, popełniła samobójstwo.
 • Wychowany na dworze stryja Atreusa.
 • Już jako dorosły mężczyzna z rozkazu Atreusa sprowadził z Delf Tyestesa, aby go zabić.
 • Jednak ojciec i syn rozpoznali się po mieczu wyrwanym niegdyś Tyestesowi przez Pelopię.
 • Ajgistos zabił Atreusa w czasie składania ofiar.
 • Podczas, gdy Agamemnon  przebywał pod Troją – Ajgistos uwiódł jego żonę Klytajmestrę.
 • Po powrocie Agamemnona  zamordował go z jej pomocą w trakcie uczty lub wg innej wersji w łaźni.
 • Przez następne 7 lat panował w Mykenach.
 • Został zabity razem z Klytajmestrą przez syna Agamemnona – Orestesa, który powrócił z obczyzny jako mściciel ojca.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.