Ajtra [mitologia]

  • Matka Tezeusza, córka króla Trojzeny – Pitteusa.
  • Kiedy Tezeusz udał sie do Hadesu – Ajtra pilnowała porwanej przez niego Helenki.
  • Uwolnili ja jednak jej bracia Dioskurowie.
  • Ajtra towarzyszyła później Helenie jako jej niewolnica w drodze do Troi.
  • Została wyzwolona przez swoich wnuków – Akamasa i Demofonta.
  • Po śmierci Tezeusza z rozpaczy popełniła samobójstwo.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.