Akastos [mitologia]

  • Syn króla Jolkos, Peliasa i Anaksibii.
  • Jeden z uczestników wyprawy Argonautów.
  • Wstąpił na tron Jolkos po śmierci ojca zabitego nieumyślnie przez własne córki za namową Medei.
  • Siostry ojcobójczynie zostały jego rozkazem wypędzone  z miasta.
  • Przebywający na dworze Akastosa Peleus wzbudził miłość jego żony Astydamii, która nie zyskawszy wzajemności oskarżyła go wobec męża o próbę uwiedzenia.
  • Akastos zwabił Peleusa na górę Pelion i pozostawił bezbronnego na łup dzikich zwierząt.
  • Peleusa uratował centaur Chejron.
  • W odwecie Peleus zdobył Jolkos i zabił Akastosa oraz jego małżonkę.
  • Według innej wersji Akastos pozbawił Peleusa władzy w czasie nieobecności jego syna – Achillesa.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.