Akulturacja

  • Akulturacja to proces zmian wywołanych przez konfrontację odmiennych systemów kulturowych.
  • Przekształcenia polegają na adaptacji obcych treści do własnej kultury.
  • Uwzględniają też eliminację niektórych treści rodzimych oraz tworzenie synkretycznych (mieszanych).