Akurat [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
akurat przysłówek

( znaczeniu dokładnie, tak samo, właśnie)

Akurat jest nas pięć.

Akurat przyszedł szef.

wykrzyknik

(nie, niemożliwe)

Akurat! Wcale ci nie wierzę.