Aliści [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
Aliści spójnik przeciwstawny (archaizm) Przewidywał, że wygrają, aliści los zrządził inaczej.