Albo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
albo spójnik rozłączny Obejrzę mecz, albo będę czytał książkę.
Partykuła wzmacniająca pytanie lub wykrzyknienie Albo to źle ci w naszej szkole?!