Aleksander [patron chrześcijański]

 • Aleksander z Aleksandrii.
 • Urodził się ok. 250 roku w Aleksandrii (Egipt).
 • Miasto wówczas należało do ważnych ośrodków chrześcijańskich.
 • Aleksander poświęcił swe życie Bogu.
 • W 313 rojku został biskupem, patriarchą Aleksandrii.
 • Bronił czystości wiary i nauki Kościoła.
 • Zwalczał herezje arianizmu (Ariusza).
 • Z jego inicjatywy w 325 roku odbył sie sobór, w którym uczestniczyło 320 hierarchów kościoła.
 • Sobór potwierdził jego działania mające na celu przeciwstawienie sie arianizmowi.
 • Wybudował największy kościół w Aleksandrii, zmarł w 326 roku.
 • Dzień św. Aleksandra z Aleksandrii to 26 lutego.

 • Inny Aleksander o ty samym imieniu.
 • Był żołnierzem, żył na przełomie III i IV wieku.
 • Kiedyś dostał rozkaz pilnowania Antoniny, późniejszej świętej, która oddano dla pohańbienia do domu publicznego.
 • Aleksander pomógł jej w ucieczce, dając jej swój płaszcz, sam pozostał w jej pokoju.
 • Oboje zostali wkrótce złapani i stanęli przed sądem, który skazał ich na śmierć męczeńską.
 • Oblani zostali smołą , wrzuceni żywcem do dołu i pogrzebani.
 • Wkrótce przy ich mogile zaczęło dochodzić do cudownych ozdrowień.
 • Relikwie Aleksandra i Antoniny przeniesiono z Rzymu do Konstantynopola.

 • Aleksander, imię składa się z 2 członów: alekso = bronię, wspomagam i andros = mąż, mężczyzna.
 • Oznacza tego, co broni mężów.
 • Dzień św. Aleksandra to 4 maja.

 

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]