Wyliczenie

 Linijka dwudziestocentymetrowa ma ponad 20 centymetrów.