Alkajos z Mityleny

Alkajos z Mityleny

(621 p.n.e., Lesbos, Grecja – 560 p.n.e., Lesbos, Grecja)

Poeta starożytnej Grecji.

Pochodził z Lesbos, wiadomo że przyjaźnił się  z poetką Safoną.

Działał w tajnych stowarzyszeniach politycznych.

Był płodnym twórcą, ale zachowało się niestety niewiele jego utworów i to we fragmentach.

Podejmował w swych pieśniach  tematykę  polityczną.

Utwory mają charakter moralizatorski.

Pisał ponadto hymny, pieśni biesiadne, miłosne, i filozoficzne.

Stosował wersyfikację lesbijską, „używał” tzw. strofy alcejskiej (nazwa pochodzi od jego imienia), safickiej, joniki, kola eolskiej, jambicznej.

Tworzył  w dialekcie eolskim.