„Iliada” Homera [mityczna Troja]

  • Mityczna Troja usytuowana jest w Turcji, n wzgórzu koło wioski Hisarlik.
  • Odkryto jej ruiny w 1873 roku.
  • Dokonał tego znany niemiecki archeolog Heinrich Schliemann.
  • Przeprowadzone w XIX wieku przez Heinricha Schliemanna badania archeologiczne potwierdziły wersję Homera.
  • Zdaniem historyków Achajowie (Grecy) zdobyli miasto około 1200 roku p.n.e.