Epos homerycki [charakterystyczne cechy]

  • Nazwa homerycki pochodzi od imienia twórcy.
  • Przedstawia tematykę mitologiczną.
  • Źródłem moga tez byc dokumenty historyczne, a także codzienna rzeczywistość.
  • Świat przedstawiony to płaszczyzna współistnienia ludzi i bogów.
  • Utwór rozpoczyna się inwokacja (rozbudowana apostrofą skierowaną najczęściej do bogów).
  • Przedstawia  akcję z zastosowaniem wolnej narracji.
  • Przeplatana była wieloma dygresjami, peryfrazami (rozbudowanym opisem), epitetami (mającymi stały charakter , np. „szybkonogi Achilles”) i porównaniami homeryckimi (rozbudowany drugi człon do rozmiarów obrazów poetyckich).
  • Podstawową formą wiersza był heksametr.