Altruizm [wyrazy przeciwstawne]

  • Altruizm, kierowanie się w swym postępowaniu dobrem innych osób, gotowość do poświęceń, nawet kosztem własnego życia.
  • Przeciwstawne:
    • egoizm,
    • interesowność,
    • samolubstwo,
    • sobkostwo.