Skutki reformacji

 • Wojny religijne w Europie.
 • Pokoje religijne:
  • 1555 – Augsburg,
  • 1598 – Nantes,
  • 1573 – konferencja warszawska.
 • Rozbicie kościoła.
 • Pogłębienie podziału politycznego państw Europy.
 • Przejęcie majątku kościelnego i wzmocnienie władców, np. w Szwecji.
 • Wprowadzenie języków narodowych do obrządku religijnego.
 • Rozwój literatury i poezji.
 • Nowa etyka purytńska.