Przyczyny reformacji

  • Krytyka kościoła za niski poziom moralny, intelektualny i laicyzację duchowieństwa.
  • Powiększanie dóbr kościelnych poprzez nadania ziemskie, ucisk fiskalny kościoła, dziesięcinę, świętopietrze (tzw. denar św. Piotra, opłata od wyznawców chrześcijaństwa z każdego państwa), annaty (opłaty za objęcie stanowiska duchownego), sprzedaż odpustów (odpuszczanie grzechów za pieniądze).
  • Łączenie w jednym ręku kilku kościelnych stanowisk.
  • Walka kościoła o władzę polityczną  w Niemczech, Polsce (prymas interrexem), własne sądownictwo, liczne przywileje.
  • Popieranie przez duchownych swoich rodzin (nepotyzm).
  • Opór władców, szlachty i chłopów przeciwk0o nadmiernej władzy kościoła, chęć uniezależnienia się od papiestwa, wola władcy (Henryk VIII w Anglii).
  • Wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze w 1517 roku (95 tez) przeciwko odpustom- początek reformacji.