Aluzja literacka

Aluzja literacka, niejawne, nie wprost, nawiązanie do jakiegoś utworu, nawiązanie do niego.

Obecna szczególnie w literaturze romantycznej.