Modlitwa poetycka

  • Jedna z form poezji religijnej.
  • Jest daleko idącym przekształceniem typowej modlitwy lub całkiem dowolną , choć w tonacji błagalnej, wypowiedzią religijną, podporządkowaną regułom gatunku, do którego należy.
  • Modlitwa poetycka, utwór poetycki, mający charakter bezpośredniego zwrotu do adresata uznawanego przez podmiot za istotę ponadnaturalną, najczęściej Boga, świętego czy anioła, wypowiadający się zachowuje wobec adresata postawę afirmującą.