Aluzyjny [wyrazy przeciwstawne]

  • Aluzyjny, będący aluzją, zawierający aluzję, posługujący się aluzją, niewyraźny, niedosłowny.
  • Przeciwstawne:
    • bezpośredni,
    • dosłowny.