Brudny [synonimy]

  • Zanieczyszczony.
  • Powalany.
  • Poplamiony.
  • Zasmarowany.
  • Zaśmiecony.
  • Niehigieniczny.
  • Nieświeży.
  • Niechlujny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]