Ambalage

  • Słowo o korzeniach francuskich.
  • Oznacza opakowanie.
  • W sztuce współczesnej związane jest z opakowywaniem, zasłanianiem przedmiotów, fragmentów architektury, natury.
  • Największe tego typu formy tworzy G. Christo, 13 czerwca 1935 – Gabrowo, 31 maja 2020, Nowy Jork (Christo Wladim Jawaszew).
  • Artysta bułgarsko-amerykański.
  • Opakowuje budynki, wąwozy a nawet całe wyspy.