Anamorfoza

  • Technika plastyczna, malarska.
  • konstruowanie obrazów w zniekształconej perspektywie.
  • Jej zadaniem jest dezorientować obserwatora.
  • Pozwala na odkrycie przedmiotu po wskazaniu właściwego punktu widzenia.
  • Powinien on być znacznie oddalony od tradycyjnego środka.