Ambiwalentny [wyrazy przeciwstawne]

  • Ambiwalentny, dwuwartościowy, dwuznaczny, jednocześnie dwojaki, przeciwstawny, podwójny, wewnętrznie sprzeczny.
  • Przeciwstawne:
    • spójny,
    • jednoznaczny,
    • jednolity,
    • jednorodny.