Naczelny [wyrazy przeciwstawne]

  • Naczelny, wysuwający się na pierwszy plan, centralny, zasadniczy, najważniejszy, główny.
  • Przeciwstawne:
    • podrzędny,
    • marginalny,
    • pośledni.