Amfiktion [mitologia]

  • Syn Deukaliona i Pyrry, król Attyki.
  • Nadał nazwę Atenom i poświęcił je bogini Atenie.
  • Ożenił się z królewną ateńską i wypędził swego teścia, aby przejąć jego tron.
  • Po 10 latach sam został wypędzony przez Erichtoniosa.
  • Był twórcą tzw. amfiktionii, związku religijnego miast-państw greckich.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.