Amfilochos [mitologia]

  • Syn Amfiaraosa i Erifyle, brat Alkmeona.
  • Uczestnik wyprawy Epigonów oraz wyprawy trojańskiej.
  • Po ojcu odziedziczył dar proroczy.
  • Prawdopodobnie pomagał Alkmeonowi w zamordowaniu matki.
  • Niekiedy utożsamiany z innym Amfilochosem, swoim bratankiem, który założył wraz z Mopsosem kilka miast.