Amyntor [mitologia]

  • Król Dolopów.
  • Małżonek Kleobule, ojciec Fojniksa, którego oślepił i wypędził z kraju.
  • Była to kara za uwiedzenie królewskiej nałożnicy – Klytii.
  • Sam został zabity przez Heraklesa.
  • Nie pozwolił mu bowiem na przemarsz wojsk Heraklesa przez swoje państwo.
  • Odmówił również  ręki córki Astydamii.
  • Herakles zdobył miasto, a córkę uprowadził.
  • Zrobił to, mimo tego że był mężem Dejaniry.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.