Analiza budowy słowotwórczej

Analiza budowy słowotwórczej polega na ustaleniu, od jakiego wyrazu podstawowego został dany wyraz utworzony i jaki formant wykorzystano w tym celu.