Formant (przyrostek, przedrostek)

Należy przypomnieć, że najmniejsza, niepodzielna (w niektórych przypadkach istnieje możliwość podziału)część podstawy słowotwórczej to rdzeń.

Formant to cząstka dodana do podstawy słowotwórczej i tworząca wraz z nią wyraz pochodny.

Formantem może być:

  • przyrostek, np. dom – dom-ek,
  • przedrostek, np. czytać – od-czytać,
  • brak cząstki, która występuje w wyrazie podstawowym, np. zlewać – zlew,
  • przyrostek i przedrostek jednocześnie, np.  las- za-les-ić,
  • cząstka -o-, -i-, -y- w wyrazach złożonych, np. jasny żółty – jasno-żółty,
  • równocześnie cząstka -o- i przyrostek, np. róg-nos-o-roż-ec.