Analiza dzieła literackiego

  • Rozbiór dzieła literackiego.
  • Zmierza do określenia budowy (kompozycji) i omówienia poszczególnych elementów.
  • Ma na celu wskazanie powiązań i zależności.
  • Celem jest też opis organizacji tekstu.
  • Przedstawia zamiar twórczy autora.