Analiza historycznoliteracka

  • Przedmiotem takiej analizy jest utwór poetycki.
  • Poddawany jest dedukcji ze względu na treść, zawartość myślową, przesłanie autora kierowane do czytelników, formę wiersza, jego budowę, wersyfikacje, środki wyrazu artystycznego oraz styl poety.
  • „Rozkłada się ” po prostu całość na różne elementy składowe.
  • Bada się je indywidualne (osobno).
  • Niektóre źródła wyodrębniają analizę myślową, będącą czynnościami umysłu, który analizuje cały tekst dzieląc na rozmaite części składowe, no. cechu, relacje, elementy abstrakcyjne.
  • Łączy się  z syntezą i warunkuje operacje myślowe, takie jak: np. porównywanie.