Ananke [mitologia]

  • Personifikacja Konieczności.
  • Utożsamiana niekiedy za Przeznaczeniem.
  • Uważana za córkę Kronosa, podobnie jak Dike (Sprawiedliwość).
  • W rzymie identyfikowano ją z Necessitas.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.