„Psałterz Dawidowy” [muzyka]

  • Melodie do „Psałterza Dawidowego” skomponował Mikołaj Gomółka.
  • Był dworzaninem biskupa Piotra Myszkowskiego.
  • Nadał im tytuł „Melodyje na Psałterz polski” (1580).
  • Był to wybitny twórca polskiej muzyki renesansowej polifonicznej.
  • Tom z nutami Gomółki to pierwsze w historii muzyki polskie dzieło o wyraźnych rysach narodowych.
  • Zbiór Kochanowskiego stał się bestselerem literatury staropolskiej.
  • W ciągu następnych 60. lat miał blisko 30 wydań (28).