Zaliczanie do negatywnej kategorii pojęć

  • Chwyt erystyczny (erystyka – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną).
  • Krytyka ubioru czy wyglądu w celu odwrócenia uwagi.