Uogólnienie

  • Chwyt erystyczny (erystyka – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną).
  • Rozmydlenie, ucieczka w ogólniki.
  • Sprawienie, że przedmiot sporu traci ostrość, wyrazistość.