Twierdzenie relatywne

  • Chwyt erystyczny (erystyka – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną).
  • Odwołan9ie sie do względności oceny.
  • Przykład: polityk popełnił kiedyś przestępstwo,  przeciwstawienie – teraz jest uczciwy.