Odwracanie kierunku dowodzenia

  • Chwyt erystyczny (erystyka – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną).
  • Potoczne „odwracanie kota ogonem”.
  • Przyklad: zarzut nielegalnych działąń zarejestrowanych przez podsłuch – przeciwstawienie zarzut nielegalności podsłuchu.