Odwołanie się do autorytetu

  • Chwyt erystyczny (erystyka – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną).
  • Przywołanie w dyskusji sądu osób uznawanych za autorytety w społeczeństwie.
  • Jest to rodzaj zastąpienia merytorycznej wiedzy w celu dowiedzenia swej tezy lub odparcia argumentów przeciwnika.
  • Przykład:
    • Z badań wynika, że …..,
    • Biblia dowodzi, że ……