Oddziaływanie na wolę

  • Nakłanianie do jakiegoś stanowiska.
  • Wykorzystanie postaw, z którym słuchacz może się utożsamiać, np. tak postępują patrioci.
  • Niekiedy jest to odwołanie się do postaw, z którym słuchacz nie chce być utożsamiany, np. czy chcesz być postrzegany jako zdrajca?
  • Chwyt erystyczny (erystyka – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną).