Anegdota

  • Anegdota – krótkie opowiadanie, przedstawiające charakterystyczne zdarzenie lub sytuację, wiążącą się często z konkretną osobistością historyczną.
  • Najczęściej łączyła funkcję dydaktyczną z elementami humorystycznymi.
  • Utwór zamknięty najczęściej puentą słowną lub fabularną, której celem jest wywołanie zaskakującego efektu humorystycznego.
  • Anegdotą określamy też krótkie opowiadanie zawierające jakiś epizod z życia znanej postaci historycznej, zazwyczaj utrwalone w formie zapisu, ale z przyczyn obyczajowych przekazywane w postaci relacji ustnej.
  • Za pierwowzór uchodzą opowieści o życiu cesarza Justyniana.
  • Spisane zostały przez bizantyjskiego historyka Prokopiosa (VI w.).
  • Historycy literatury dodają anegdotom dodatkowe znaczenie: lapidarnie przedstawionego schematu fabularnego utworu literackiego.