Mit [tradycyjne i współczesne rozumienie]

 • Szczególny typ opowieści opartej na prehistorycznej świadomości społecznej.
 • Mit – opowieść, legenda, pozornie przedstawiająca wydarzenia historyczne, mające służyć wyjaśnienie zwyczajów, wierzeń.
 • Najczęściej opowieść o bogach, herosach, powstawaniu świata i człowieka, próba określenia roli i człowieka w swiecie.
 • Wyjaśnia w sposób magiczny różne zjawiska.
 • Mityczne historie przekazywano początkowo ustnie, dopiero później zaczęto je zapisywać.
 • Mit ma charakter fabularny, choć jego sens odnajduje się w uniwersalnym przesłaniu i przenośnym charakterze, wykorzystaniu symboli, metafor, alegorii i umiejętności odczytywania go  na głębokim poziomie znaczeń.
 • Najczęściej są to utwory anonimowe, kreujące rzeczywistość i wyjaśniające zjawiska przyrody.
 • Ich celem było tworzenie wzorców osobowościowych, wzorów postaw i zachowań.
 • W rozumieniu bardziej współczesnym mit ma charakter stałej konstrukcji światopoglądowej, która korzenie ma oczywiście w świecie pierwotnych wyobrażeń.
 • Tak rozumiany mit odsyła do prehistorii i jest przejawem mentalności społeczeństw wszystkich epok,  organizujących swe życie na zasadzie uniwersalnych stosunków kastowych, typowych zależności społecznych, wyobrażeń światopoglądowych i instynktów pierwotnych.
 • W tej funkcji mit przedostaje się do literatury i staje się współczynnikiem światopoglądu pisarskiego.