Mit

  • Mit – opowieść, legenda, pozornie przedstawiająca wydarzenia historyczne, mające służyć wyjaśnienie zwyczajów, wierzeń.
  • Najczęściej opowieść o bogach, herosach, powstawaniu świata i człowieka, próba określenia roli i człowieka w swiecie.
  • Wyjaśnia w sposób magiczny różne zjawiska.
  • Mityczne historie przekazywano początkowo ustnie, dopiero później zaczęto je zapisywać.
  • Mit ma charakter fabularny, choć jego sens odnajduje się w uniwersalnym przesłaniu i przenośnym charakterze, wykorzystaniu symboli, metafor, alegorii i umiejętności odczytywania go  na głębokim poziomie znaczeń.
  • Najczęściej są to utwory anonimowe, kreujące rzeczywistość i wyjaśniające zjawiska przyrody.
  • Ich celem było tworzenie wzorców osobowościowych, wzorów postaw i zachowań.