Legenda

Legenda – (podanie) opowieść z życia bohaterów, nieraz świętych i męczenników (oparta na motywach chrześcijańskich, ewangelicznych), bez potwierdzenia historycznego, oparta na podaniach ludowych, określana również jako opowieść fantastyczna o wydarzeniach historycznych. Opisuje zdarzenia przeszłe, chwalebne z punktu widzenia kultury, w której powstała. Legendy upowszechniły się w średniowieczu, wówczas to oznaczała narrację odczytywaną słuchaczom, zazwyczaj zakonnikom. Była zwykle poświęcona  żywotom świętych i obfitowała w cudowne  wydarzenia, stąd  współczesne znaczenie tego słowa.