Angielskie

Dyplomata potrafi powiedzieć idź do diabła w taki sposób, że właściwie cieszysz się na tę wyprawę.