Angielskie

Bezczynny mózg jest warsztatem diabła.