Animacja [przykłady]

Jan Kochanowski, „Pieśń XXV z Ksiąg wtórych”

„w brzegach morze stoi,/A zamierzonych granic przeskoczyć się boi”