Barok [wzorce osobowe, ideał urody, motywy]

Wzorce:

 • Mistyk, Mikołaj Sęp Szarzyński, „Sonet IV”.
 • Mistyczka, Giovanni Lorenzo Bernini, „Ekstaza św. Teresy”.
 • Przedstawiciel kultury dworskiej, Jan Andrzej Morsztyn, „Lutnia”.
 • Sarmata, Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki”.
 • Dobry obywatel,  Wacław Potocki, „Zbytki polskie”.

Ideał urody

 • Barokowy ideał to przede wszystkim otyłość.
 • Preferowany był w stosunku do kobiet i mężczyzn.
 • Najbardziej podobał się postawny szlachcic.
 • Ludziom tej epoki kojarzył się ze zdrowiem i zamożnością.
 • Szczupli postrzegani byli jako biedni przedstawiciele klas niższych.
 • Kształty kobiece miały być także obfite.

Motywy

 • Marność, Daniel Naborowski, „Krótkość żywota”.
 • Grzeszność, Mikołaj Sęp Szarzyński, „Sonet IV”.
 • Przemijanie, Jan Andrzej Morsztyn, „Do trupa”.
 • Piękno zmysłowe, Daniel Naborowski, „Na oczy królewny angielskiej”.
 • Miłość dworska, Jan Andrzej Morsztyn, „O swej pannie”.
 • Żywot żołnierza, Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki”.