Anonim

Nauczyciel, który kocha uczyć, nauczy dzieci kochać naukę.