Buriackie

Gdy jest powód do płaczu, to  i ślepy płacze.