Anonim Gall

Anonim Gall

(przełom XI i XII wieku)

Autor najstarszej kroniki polskiej, nieznany z nazwiska i imienia. Nieznana jest również jego narodowość, choć prawdopodobnie przybył  z Francji (niektóre źródła mówią o Włoszech lub Węgrzech) do Polski na dwór Bolesława III Krzywoustego.

Był zakonnikiem, pisał po łacinie *w pewnych częściach mową rymowaną), a jego kronika zawiera dzieje Polski do 1113 roku. Składa się z 3 ksiąg:

  • Księga I to dzieje dynastii Piastów do narodzin Bolesława Krzywoustego,
  • Księga II i III przedstawia czas rządów Krzywoustego.

Kronika polska to właściwy  tytuł utworu, uznawana jest za pierwsze narodowe dzieło historyczne (literackie), odnajdziemy w nim  opisy działań króla,  przedstawionego jako w władcę sprawiedliwego, miłosiernego, pokornego, troszczącego się o poddanych. ów.

Dzieło odpowiada w pełni założeniom epoki Średniowiecza, w której panowały uniwersalne wzorce osobowe, jak idealny asceta czy władca. Gall przedstawia króla Bolesława jako króla sprawiedliwego, miłosiernego, pokornego, troszczącego się o poddanych, sławnego i będącego wzorem dla wszystkich pozostałych władców.

  • Warto wiedzieć, że w średniowieczu uważano, że władca ma dwa ciała, jedno smiertelne, drugie mistyczne.
  • Wierzono, że po śmierci króla jego niewidzialne ciało jednoczy się z naturalnym ciałem następcy.
  • Podkreślano, że skoro władza pochodzi od Boga to wszystko co czyni władca jest sprawiedliwe, nieomylne i wolne od grzechu.